site banner picture
AIDA svetovno prvenstvo 2007
Maribor 4.-7. julij 2007
   Pokrovitelji:

1. Pravila

AIDA individualno svetovno prvenstvo v bazenskih disciplinah bo organizirano in izvedeno s skladu z veljavnimi AIDA pravili – Verzija 11.2.

Aktualna pravila si lahko prenesete v želenem jeziku:


2. Kdo lahko sodeluje

Vse države včlanjene v AIDA lahko pošljejo svoje tekmovalce.


Število tekmovalcev je omejeno na 3 tekmovalce po spolu in državi.


3. Bazen

Dimenzije: 50x25 m

Globina: 2 - 2,2 m

Proge: 8+2 progi

Temperatura vode: 26oC

Naslov: Kopališče PRISTAN, Koroška 33, Maribor, Slovenia


 • DYN bo potekala v 50 m smeri bazena.

 • DNF bo potekala v 25 m smeri bazena.


* Za disciplino statične apnee bo bazen prirejen na stojno višino.


4. Starti

V disciplini DYN bodo vsakih 8 minut startali 4 tekmovalci hkrati.


Območja za DYN:

 • proge 1+2+7+8 tekmovalno območje

 • proge 3+4+5+6 segrevalno območje

 • proge A+B prazno območje 


Območja za DNF:

 • proge A+B+C+D+E+F tekmovalno območje

 • ostale proge segrevalno območje 

 • proge 1+2 prazno območje 


Finalni starti v dinamičnih dicipinah bodo potekali z 8 tekmovalci hkrati.

Območja za finalne starte:

 • proge 1-8 (A-H) tekmovalno območje

 • proge A+B(1+2) segrevalno območje

 • kot segrevalno območje za finalne starte bo na voljo še dodaten 25 m bazen


Za statično apneo bodo starti v kvalifikacijah in finalu potekali z 8 tekmovalci hkrati vsakih 14 minut. Vsako tekmovalno območje bo imelo tudi segrevalno območje.


DYN območja DNF območja STA območja


5. Varnost

Organizator bo poskrbel za posebej usposobljene varnostne potapljače.

Za DYN bosta na voljo 2 varnostna potapljača v vsaki tekmovalni progi. Za DNF in STA bo na voljo 1 varnostni potapljač v vsaki tekmovalni progi.


Vsak tekmovalec lahko pripelje tudi svojega varnostnega potapljača in trenerja.


Najmanj dva zdravnika certificirana kot tehnik za nudenje prve pomoči in oskrovalec s kisikom. Komplet nudenja kisika bo na voljo med celotnim trajanjem tekmovanja.


Bazen je lahko dostopen za reševalna vozila, ki bo prisotno v času tekmovanja. Splošna bolnišnica je oddaljena le 3 minute.


6. Sodniki in žirija

Na voljo v začetku leta 2007.


7. Status svetovnih rekordov

Tekmovanje je kategorizirano kot mednarodno AIDA tekmovanje in bo imelo status priznavanja svetovnih rekordov. Na tekmi bo sodil najmanj en sodnik AIDA stopnja A, na voljo bodo doping testi, medicinsko osebje za izvedbo doping testov in uradni posneti, kar je potrebno za uspešno priznanje svetovnega rekorda.

 

3 najboljši tekmovalci v vsaki disciplini bodo podvrženi doping testiranju. Testiranja doping substanc se lahko izvajajo tudi naključno med vsemi tekmovalci.


8. Tekmovalcne discipline in kategorije

Absolutna kategorija (M in Ž ločeno) - starostna skupna rojena ne kasneje kot 1991 ali 1993 s pisnim dovoljenjem staršev ali skrbnikov.


Discipline

 • Statična apnea (STA)

 • Dinamična apnea s plavutmi (DYN)

 • Dinamična apnea brez plavuti (DNF)


9. Točkovanje

Za točkovanje bodo uporabljena AIDA pravila.


Za dinamične discipline:

 • 1 meter preplavane dolžine = 0.5 točke.

V dinamični apnei se dosežene točke zaokoržijo navzdol do najbližje 0.5 točke.


Za statično apneo:

 • 1 sekunca potopitve = 0.2 točke,

V statični apnei se dosežene točke zaokrožijo navzdol do najbližje 0.2 točke.


Vsi rezultati bodo dodani v AIDA ranking list.

 

10. Nagrade

 • 10 najboljših tekmovalcev v vsaki disciplini bo prejelo diplome,

 • prvi trije tekmovalci (M in Ž) v vsaki disciplini bodo prejeli pokale,

 • denarne nagrade: več informacij kmalu.


Podelili bomo tudi veliko praktičnih nagrad.


11. Registracija in startnina

Registracija je obvena za vse tekmovalce!


Predstavniki AIDA državnih zvez bodo dobili povezavo, uporabniško ime in geslo do registracijskega območja uradnih spletnih strani, kjer bodo lahko dodajali in spreminjali registracijske informacije.


Podatke za prijavo bomo posredovali najkasneje do 1. septembra 2006. Če ste predstavnik državne AIDA zveze in do tega datuma niste dobili možnosti prijave nas kontaktirajte na wch2007@h2oteam.com.


Države, ki nimajo državnih AIDA združenj lahko zahtevajo podatke za prijavo na wch2007@h2oteam.com. Podatke za prijavo bomo posredovali takoj po odobritvi nastopa s strani AIDA International.Rok za registracijo je 1. maj 2007. Vse dodatne registracije ali spremebe registracij po tem roku bodo obračunane z višjimi startninami (glej spodnjo tabelo). Menjave med tekmovalci in registriranimi rezervami bodo dovoljene do verifikacije 3. julija in ne bodo predmet višjih startnin.


datum plačila
tekmovalci
/po startu
trenerji in
rezerve
poslovilna verčerja
za spremljevalce
5.2007 €22 €20 €15
1.6.2007 €50 €40 €20
20.6.2007 €100 €80 €25
na tekmi
€150 €120 €30

Startnino poravnajte na sledeči račun:

 

Društvo H2O team

Vajngerlova ulica 11

2000 Maribor

Slovenija


Plačila iz Slovenije:

Ime banke: NLB d.d., poslovalnica Maribor

Številka računa.: 02280-0255799113

 

Plačila iz tujine:

Ime banke: Nova ljubljanska banka d.d., trg republike 2, 1520 Ljubljana, Slovenia

IBAN: SI56022800255799113

SWIFT: LJBASI2X


 

Startnina vsebuje:

 • udeležba na uradnih treningih,

 • start za qvalifikacije in finale (v primeru kvalificiranja) za disciplino,

 • identifikacijsko priponko (po tekmovalcu),

 • majica (po tekmovalcu),

 • bilten tekmovanja (po državi),

 • poslovilna večerja.


Vse sprejete prijave bodo potrjene po e-pošti in objavljene na spletnih straneh najkasneje do 15. maja 2007.


12. Verifikacija

Na verifikaciji morajo vsi tekmovalci predložit:

 • osebno izkaznico ali potni list in 

 • zdravniško potrdilo z navedbo dovoljenja udeležbe na tekmah v prostem potapljanju (ne starejše kot 12 mesecev).


Verifikacija je obvezna za vse tekmovalce in bo 3. julija ob 15.00.


13. Nastanitev

Vse informacije o nastanitvi lahko najdete tukaj.


14. Napovedovanje rezultatov, sestanki in startne liste

Napovedane rezultate morajo posredovati vodje ekip/držav najkasneje 4 ure pred sestankom vodij ekip za disciplino naslednjega dne.


Sestanki vodij ekip bodo dan pred posamezno disciplino zvečer. Udeležba vodij ekip/držav je obvezna.


Startne liste bodo določene z žrebom.


Uradne startne liste bodo objavljene na sestanku vodij ekip dan pred tekmovalno disciplino. Uradne startne liste bodo objavljene na bazenu, oglasni deski v domu Drava in uradnih spletnih straneh.


Prosimo upoštevajte, da se morajo tekmovalci zglasiti v uradnem območju tekmovanja najkasneje 45 minut pred startom. Posebno osbje bo preverjalo prisotnost tekmovalcev. Tekmovalci ne smejo zapustiti uradnega območja tekmovanja v teh 45 minutah nenadzorovano. Ne upoštevanje tega pravila pomeni diskvalifikacijo tekmovalca iz tekmovanja.


Če se tekmovlec, brez opravičjivega razloga ne zglasi na startu bo diskvalificiran iz tekmovanja.


15. Protesti

Kot določeno v AIDA pravilih je rok za vložitev protestov 15 minut po dogodku ali 15 minut po objavi rezultatov. Protesti vloženi po teh 15 minutah ne bodo obravnavani.


Prosimo uporabite ta uradni obrazec za vložitev protestov. Depozit 50 EUR je potrebno priložiti ob pravilno izpolnjeni vlogi za protest.


16. Rezultati

Rezultati bodo objavljeni 1 uro po obravnavni vseh protestov. Vsi rezultati bodo objavljeni na bazenu, oglasni deski v domu drava in uradnih spletnih straneh tekmovanja.


17. (Multi)Media

Na bazenu bo na voljo brezžična internet povezava. Vodje ekip/držav lahko zaprosijo za dostop potrebne informacije na verifikaciji.


Uradni medijski sponzorj tekmovanja je Radio City 100,6 in 100,7 MHz in bo omogočil javljanje pred, po in med tekmovanje.


Prisotne bodo tudi najmanj 4 največje televizijske hiše Slovenije.


Poskrbljeno bo tudi za video in foto pokritost. DVD z videom in slikami bo na voljo v nekaj tednih po tekmovanju. DVD lahko naročite pri verifikaciji.


Le osebje s posebnim dovoljenjem lahko slikajo in snemajo pod vodo med uradnim dogajanjem.


18. Predviden urnik

Na voljo tukaj.

 Vse ekipe prosimo, da prinesejo svojo državno zastavo.


Za več informacij nas kontaktirajte:

 • e-pošta: wch2007@h2oteam.com

 • telefon: +386 (0)41 756 310 Andrej Furman

 • telefon: +386 (0)41 349 580 Sandi Bitenc

 • faks: +386 (0)2 6292 555 za Sandija Bitenca